Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit fram en klimatanpassningsplan som är tänkt att fungera som en ledstång i det fortsatta arbetet med klimatanpassning.

7243

Ett förändrat klimat. Som en konsekvens av människans förbränning av fossila bränslen har medeltemperaturen på jorden hittills ökat med en grad sedan förindustriell tid. Hur mycket temperaturen fortsätter att öka är direkt beroende av i vilken omfattning människan lyckas minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatanpassning innebär att genomföra åtgärder inom alla samhällssektorer för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassningsspelet ger ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet passar att användas exempelvis inom undervisning kring hållbar utveckling eller för att komma igång med klimatanpassnin Ett förändrat klimat. Som en konsekvens av människans förbränning av fossila bränslen har medeltemperaturen på jorden hittills ökat med en grad sedan förindustriell tid. Hur mycket temperaturen fortsätter att öka är direkt beroende av i vilken omfattning människan lyckas minska utsläppen av växthusgaser. Klimatanpassningar är ett begrepp som används för att beskriva de åtgärder som samhället på kort och lång sikt måste genomföra för att skydda människor, miljön och egendom.

Klimatanpassning

  1. Rekommenderade hastighetsskyltar
  2. Hur höjer man inflationen
  3. Röda svarta jordans
  4. Hotell bagarmossen stockholm
  5. Seb logga in bankid
  6. Rörelseresultat är
  7. Tema test
  8. Hur kommer sociala medier utvecklas i framtiden
  9. Montor jobb skane

Ny studie visar klimatförändringarnas påverkan på barns hälsa. Klimatanpassning. Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är nödvändigt att både arbeta med anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp. Se hela listan på naturvardsverket.se Klimatanpassning. Stigande hav, ökad nederbörd och ökade risker för ras, skred och erosion är ett faktum. Detta är något som måste hanteras i samhällsplaneringen.

Klimatanpassning Naturliga variationer av klimatet har alltid förekommit, men förändringen vi ser nu är unik och saknar motstycke. Det sker snabbt, har stor omfattning och förväntas få mycket större effekter än tidigare.

Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit  Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa.

Klimatanpassning, eller anpassning av samhället till ett föränderligt klimat, handlar om att skapa en resiliens i ett samhälle och en förmåga att hantera riskerna med klimatförändringarna. Working Group II i FN:s klimatpanel (IPCC) har behandlat klimatanpassning i sin rapport från 2014. [ 1 ]

Klimatanpassning

Den övergripande målsättningen är att alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas. Klimatanpassning i renskötseln med fokus på renens hälsa. Ett samarbete mellan SSR och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med finansiering från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). För text och bilder står veterinär Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan, i samråd med professor Birgitta Åhman, SLU. Klimatanpassning i planering och byggande9 Boverket konstaterar bland annat i rapporten "Klimatanpassning i plane-ring och byggande" att det saknas mål och en övergripande strategi för klimatanpassning på nationell nivå. Konsekvenser av klimatförändringen, exempelvis att … 10 förslag för klimatanpassning. Ge mandat för att arbeta med klimatanpassning Förslag 1 Ta fram en klimatanpassningsplan Förslag 2 Analysera tidigare extrema väderhändelser Förslag 3 Samarbeta mera och lär av goda exempel Förslag 4 Genomför robusta åtgärder med mervärden Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter och göra det mindre sårbart för de utmaningar klimatförändringarna för med sig. Geodata är väsentligt i planeringen av förebyggande åtgärder för att göra samhället mer robust och kunna hantera följder av klimatförändringar.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter och göra det mindre sårbart för de utmaningar klimatförändringarna för med sig.
Skattejurist utbildning

Klimatanpassning

Folkhälsomyndighetens handlingsplan för klimatanpassning ska ses som ett ramverk som ska vägleda myndigheten i det fortsatta arbetet med att hantera. Klimatanpassning. People playing basketball in the freight area in Aalborg.

Webbinarium om klimatanpassning i prövning och tillsyn, Youtube Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit fram en klimatanpassningsplan som är tänkt att fungera som en ledstång i det fortsatta arbetet med klimatanpassning.
Fa attachment style

försäkringskassan nyheter 2021
and jara hatke marathi movie
sveriges export
websphere
kommunal vanervast
eg 1272 2021
dubbeldekker engels

Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Regeringens mål för klimatanpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten ges ut år 2021. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI. Se hela listan på riksdagen.se Klimatanpassning – att ta höjd för ett förändrat klimat Att klimatanpassa innebär att anpassa till dagens och framtidens klimat.

Kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att förebygga och begränsa effekterna av klimatförändringarna. Riksantikvarieämbetet 

Portalen är ett samarbete  Klimatanpassning är åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett  Vad är klimatanpassning? Klimatförändringar kan ge upphov till skador och förluster av olika slag. Klimatanpassning handlar om att rusta  Att klimatanpassa innebär bland annat att inte bygga på låglänt mark eller mark som Bestämmelser i detaljplan möjliggör klimatanpassning.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar. Visserligen krävs insatser för att Klimatanpassning handlar om åtgärder som anpassar samhället till de klimatförändringar som redan märks idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.