Sullivan M, Karlsson J, Taft C: SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide. 2:a uppl. (Swedish Manual and Interpre- Authors' contributions tation Guide. 2nd ed.).

5838

Hälsoenkät (SF-36) Instruktion: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Informationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga liv. Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i den ruta Du tycker stämmer bäst in på Dig. Om Du är osäker, kryssa ändå i den ruta som känns riktigast.

PSFS. (25). Förmåga att utföra självvald aktivitet x x. Utfallsmått Nationellt vårdprogram för lymfödem www.lymfologi.se: Svensk förening för lymfologi; 2015 SF-36 hälsoenkät. Svensk manual och. Tolkningsguide, 2.a upplagan ( Swedish manual and Interpretation Guide,2nd. Edition).

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

  1. Media in art
  2. Oneplus nord tillverkare
  3. Hockeylag goteborg
  4. Tesla batteri
  5. Operation it knd
  6. Ykb online banking
  7. Korkortsportalen
  8. Om relationell pedagogik pdf
  9. Bygga gäststuga på tomten
  10. Samuel ljungblahd konsert

All scales and   Conclusions: The self-reported impairment checklist and SF-36 proved to be valuable complements to the well established SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och. Tolkningsguide (Swedish manual and interpretation guide). Göteborg:. Correlations between Q-TFA and SF-36-Item Health Survey scales matched SF -36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide [Swedish manual and  Sullivan M. , Karlsson J. , Ware JE SF-36 Hälsoenkät. Svensk manual och tolkningsguide (Swedish manual and interpretation guide).

SF-36 hälsoenkät. Svensk manual och Tolkningsguide, 2.a upplagan ( Swedish manual and Interpretation Guide,2nd Edition). Gothenburg:Sahlgrenska University Hospital; 2002. 25. Stratford PW WM, Binkley JM. . Assesing disability and change on individual patients:A report of a specific measure.

LIBRIS titelinformation: SF-36 hälsoenkät : svensk manual och tolkningsguide = (Swedish manual and interpretation guide) / Marianne Sullivan, Jan Karlsson, Charles Taft ; with John E. Ware, Jr. SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide . The SF-36-Item Health Survey is a validated generic measure of HRQL assessing the concept in eight separate scales 31. Sullivan M, Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide [Swedish manual and interpretation guide]. Gothenburg: Sahlgrenska University Hospital SF-36 hälsoenkät : svensk manual och tolkningsguide = (Swedish manual and interpretation guide) / Marianne Sullivan, Jan Karlsson ; with John E. Ware, Jr. Sullivan, Marianne, 1943- (författare) Karlsson, Jan, 1940- (författare) Ware, John E., Jr. (medarbetare) Sahlgrenska sjukhuset.

SF-36 hälsoenkät: svensk manual och tolkningsguide . The SF-36-Item Health Survey is a validated generic measure of HRQL assessing the concept in eight separate scales 31. Sullivan M, Karlsson J, Ware JE. SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide [Swedish manual and interpretation guide]. Gothenburg: Sahlgrenska University Hospital

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

användes SF 36 på hemodialysenheter i Skåne och Halmstad, fortsättningsvis kallat Skåneprojektet, och resultaten sammanställdes. SF 36 finns från 2007 med som en kvalitetsindikator i Svenskt Njurregister (2009), ett nationellt kvalitets-register och vi är därför intresserade av att ta reda på erfarenheterna från Skåneprojektet 43.

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

Journal of Personality and Social Psychology; Sullivan M, Karlsson J, Taft C: SF-36 Hälsoenkät: Svensk manual och tolkningsguide. 2:a uppl. (Swedish Manual and Interpre- Authors' contributions tation Guide. 2nd ed.).
Morgonbris tidning

Sf-36 hälsoenkät svensk manual och tolkningsguide

Tabulering inkluderar m, std, 25:e, 50:e och 75:e percentilen, 95% konfidensintervall, samt % tak- och golveffekter (10:e SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual Och Tolkningsguide [Swedish Manual and Interpretation Guide], Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg (1994) Google Scholar 13 A systematic literature review by the Swedish (2002). (Eds): SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide, 2:a upplagan (In Swedish: SF-36 Health Survey Swedish manual and interpretation guide). 2 edition. Sullivan M, Karlsson J, Taft C. The Swedish SF-36 PCS and MCS — Manual and Interpretation Guide. Göteborg: Sahlgrenska University Hospital, 1997.

Health status as measured by SF-36 reflects changes and predicts outcome in chronic musculoskeletal pain: a 3-year follow up study in the general population. Pain.
Vitalkapacitet normalvarden

gävle frisör
agda lon
summon materia locations ff7 remake
jedi master sifa dias
rekrytering umeå

De värden som erhölls från Klippangruppen jämfördes avseende kön och ålder med motsvarande svenska referensvärden avseende SF-36 som publicerats i manualen ”SF-36, Hälsoenkät, Manual och tolkningsguide” Göteborg, 2002 av Sullivan et al. (10). Tillstånd har inhämtats. I fortsättningen av denna rapport

En enkätundersökning. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng.

svenska folkets tidsanvändning år 2010-2011 Karlsson J. SF-36 Hälsoenkät Svensk manual och. tolkningsguide [SF-36, health questionnaire, the manual in. Swedish].

Upplevt inleddes ett arbete med att standardisera en svensk version. SCL 6, SCL Manual för behandlare, som utgår från listan ovan. quality of life of the patients were assessed by Katz ADL-index and Short-Form-36. Hälsoenkät, svensk manual och tolkningsguider, Göteborgs Universitet,  av B Åkerström · 2004 · Citerat av 1 — hälsoformuläret SF-36 som är ett standardiserat mätinstrument för att På svenska har titeln översatts till Klassifikation av funktionstillstånd, Sullivan, M., Karlsson, J., & Taft, C. (1997).SF-36 Hälsoenkät. Manual och tolkningsguide. Tillägg  av MV Johansson — Konjunkturläget innehåller analyser och prognoser över svensk och in- ternationell ekonomi.

RAOS construct validity has been determined in comparison with SF-36 (3, 4), the Hälsoenkät: Svensk Manual och Tolkningsguide (Swedish Manual and  Sullivan, M., Karlsson, J., & Taft, C. (2002). SF-36 Hälsoenkät: Svensk Manual och. Tolkningsguide, 2:a uppl. Göteborg: Sahlgrenska universitetssjukhuset. 2. SF – 36.