Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Pedagogiskt ledarskap. Kurskod: PEDPEG0, Kurspoäng: 100 Ämne: Pedagogik, Ämneskod: PED.

4485

Ledarskap - Barn- och fritidsprogrammet, åk. 1, veckorna 9-11, utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Hälsopedagogik och Kommunikation. Undervisningen ska 

Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 och eller i gymnasiet, Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng och är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. Vi träffas vid 1-2 gånger vid så kallade campusträffar i Falun varje termin. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en grundskola i … Lärande och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning – KPU (1,5 år helfart, Med andra ord söker man inte direkt efter gymnasiet till Lärande och ledarskap utan först till den civilingenjörs utbildning som man vill ha som grund för att sedan efter 3 år när man skall välja master så söker man till Lärare och ledarskap. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ordinarie ingång; Genom KPU har du som redan är färdig med ämnesstudierna i minst ett ämne möjlighet att läsa ett kortare lärarprogram för att bli behörig lärare. Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god. En film om pedagogisk ledarskapssmitta.Tack Elion för rösten!Från 2013 Pedagogiskt ledarskap De läser kursen Pedagogiskt Ledarskap , vilket innebär att de läser om grupper och ledarskap, så att de kan få en förståelse för teorin bakom ledarskapet. Under fältveckan agerar treorna som gruppchefer vilket innebär att det är de får prova på ledarskapet i praktiken.

Pedagogisk ledarskap gymnasiet

  1. Coacha
  2. Steam trading group

Serie. Ingår i serie: Pedagogiskt ledarskap. Författare. Liselotte Ohlson.

allsidig pedagogisk insikt. Skolinspektionen (2012) skrev: Ett pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som det är möjligt i sitt

Möjligheterna att få ett attraktivt arbete efter gymnasiet är stora Hälsa, kommunikation och ledarskap är några nyckelord för programmet. Barn- och hälsa, fritid och i pedagogiska arbetsområden. En del av  Kapitel 8 Återinför pedagogiken i det pedagogiska ledarskapet. Elevnära ledarskap kräver pedagogisk expertis.

Pedagogiskt och socialt arbete på gymnasiet. På Barn- och fritidsprogrammets inriktning Pedagogiskt och socialt arbete lär du dig om olika sociala verksamheter, om barns och ungdomars lärande och växande. Du får också lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogisk ledarskap gymnasiet

Pedagogiskt ledarskap är skriven för gymnasiets kurs med samma namn.

Pedagogisk ledarskap gymnasiet

NTI-skolan finns för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distan Lärarförbundets och LR:s lokalavdelningar i Uddevalla har gått till skarpt angrepp mot kommunens engagemang i ett projekt kring utveckling av skolledares pedagogiska ledarskap. Uddevalla kommun tror på att utveckla rektors pedagogiska ledarskap och ställer sig frågande till den fackliga reaktionen på den satsning som nu görs, skriver Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef Barn och Pedagogiskt ledarskap (s.9-47) och kapitel 6.
Sanning eller konsekvens frågor

Pedagogisk ledarskap gymnasiet

Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm. Kapitel 1 Att vara pedagogisk ledare.

Han har bland annat tittat på två Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens. Om pedagogiskt ledarskap skriver Peter Fowelin i sin litteraturkrönika.
Specifik

psykiatri underskoterska
litteraturlista socionomprogrammet göteborg
nackdelar med betygssystemet
sjunde halskotan
vaxholms vårdcentral sjukgymnast

vad pedagogiskt ledarskap innebär på det individuella planet, vilket framgår av resultatet av intervjuerna med de tre rektorerna. För en av rektorerna innebär pedagogiskt ledarskap att ”förnya och förbättra”. Den andra rektorn sammanfattar pedagogiskt ledarskap som ”summan

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet utvecklar dina kunskaper i pedagogik och du specialiserar dig inom din inriktning; Pedagogiskt och socialt arbete eller fritid och hälsa. Du kommer få lära dig att kunna möta, hjälpa och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledarskap innehåller sex teman: Teorier om ledarskap Ledarens betydelse Ledarskap och genus Konflikter Planera, genomföra och utvärdera Interaktion och kommunikation Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledarskap, lärarhandledning, 2:a upplagan innehåller allt du behöver för att planera och variera undervisningen.

2016-03-22

Pedagogiskt ledarskap. Kursen pedagogiskt ledarskap ska ge dig kunskap om ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.

Kursen pedagogiskt ledarskap ska ge dig kunskap om ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Du får ävan kunskap om hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren samt lära dig om ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskapet kan bli bättre om rektorns pedagogiska ledning och organisation är tydlig för alla.