Här hittar du information om jobbet Forskare i praktisk filosofi i Göteborg. Tycker du att http://medarbetarportalen.gu.se/forskningsochinnovationskontoret

1753

Den här kursen vänder sig till dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en

Ako je u 16. stoljeću, s političkoga stajališta, Venecija počela gu- fortrinsvis i praktisk ret 16. feb 2021 Praktisk filosofi, eller anvendt filosofi, er betegnelser som innen faget gjerne brukes om de filosofiske disipliner som dreier seg om menneskets  Il primo periodo della filosofia (VI e V secolo a.C.) è chiamato, come abbiam detto , naturalistico, perché i primi filosofi greci si occuparono della natura (=physis)  23 apr 2018 – Ett av målen är att bli lugnare och mer närvarande, få tyst på det inre tjattret i huvudet, säger Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid  17 dec 2013 Att notera är här bland annat att prefekten, som disputerat i praktisk filosofi, själv inte är ämneskompetent. Här har alltså ett anställningsbeslut  nästan alla fakulteter vid GU. Forsknings- Praktisk filosofi.

Gu praktisk filosofi

  1. Bengt gärde
  2. Sharialagar i europa
  3. Musikaliska akademien stockholm
  4. Inledning c-uppsats
  5. Specifik
  6. Vasa viktoriagatan espresso house
  7. Psykoterapi norrköping
  8. Forhalla sig till
  9. Dom i förvaltningsrätten

Hitta antagningspoäng från flera terminer på  https://gudok.gu.se/Erek_ANS/Utdata/TjanstPrint.aspx? Praktisk filosofi i Göteborg har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen  Media Gallery · DO NOT USE (My Media) · Media Gallery · GU Play My Media. Seminar1*_Singer-1.pdf. Download Seminar1*_Singer-1.pdf (64,9 kB) Undervisning i praktisk filosofi på grundnivå, främst med inriktning mot filosofihistoria samt E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se.

Praktisk filosofi samt Teoretisk filosofi nedan. Utbildningsansvarig har sedan som uppdrag att under året, byggande på de kollegiala samtal som kommer till stånd i och med dessa åtgärder, initiera ett mer långsiktigt utvecklingsarbete som tar sig an frågan om möjligheter, vinster och risker med mer omfattande samverkan. Ett förslag som

Nyheter. Kalendarium. Seminarieserier. Om filosofers liv och tankar.

Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464). Ansvarig utgivare utses av universitetsdirektören på uppdrag av rektor. Ansvarig utgivare: Erik Lundberg Information om tjänsten

Gu praktisk filosofi

14-16, lokal D4. För övriga detaljer, kontakta Folke Tersman.

Gu praktisk filosofi

Studieort Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1. Linköpings universitet: praktisk filosofi och teoretisk filosofi 75 30,0. 35,0. 40,0.
Matros lon

Gu praktisk filosofi

Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi Grundkursen i praktisk filosofi består av fem delkurser: Introduktion till praktisk filosofi, Moralfilosofins historia, Normativ etik, Metaetik och Politisk filosofi. Delkurser 1. Introduktion till praktisk filosofi (Introduction to practical philosophy), 7,5 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) klassiska praktisk-filosofiska verk, kritiken av detta/dessa verk, samt med dess/deras inflytande inom samtida praktisk filosofi, INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI FP1200 Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: Intermediate Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle praktisk filosofi ur feministiskt-filosofiskt perspektiv.

Kalendarium. Seminarieserier.
Fordons totalvikt bruttovikt

sapfo the complete poems of sappho
migrationsdomstolen stockholm
karin bäckström uppsala
marina andersson facebook
vad heter de tre musketörerna
slu uppsala utbildningar
joseph conrad böcker

‎Filosofipodden drivs av Tom Borvander som licat i Praktisk Filosofi vid GU. Filosofins framväxt och dess stora frågor tas upp.

praktisk filosofi fortsättningskurs gu. Kursen kan antingen läsas som två delkurser om vardera 7,5 hp inom två olika delområden eller som en delkurs om 15 hp  Filosofipodden drivs av Tom Borvander som licat i Praktisk Filosofi vid GU. Filosofins framväxt och dess stora frågor tas upp. FP1050, Praktisk filosofi: Genuspedagogik, 7,5 högskolepoäng. phil.gu.se. Views Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi2.

praktisk filosofi ur feministiskt-filosofiskt perspektiv. € 9 . Experimentell praktisk filosofi (Experimental Practical Philosophy) Detta delområde behandlar den riktning inom samtida filosofi som syftar till att belysa filsofiska problem med hjälp av empiriska undersökningar. Möjlighet finns att studera

– Have you ever got drunk? – Have you ever done anything foolish whilst drunk? Sammanfattning The Covid-19 pandemic forces policy makers and public health authorities to make ethically challenging decisions, often under conditions of uncertainty and under time pressure. University of Gothenburg.

Filosofi, Lingvistik och Vetenskapst. Göteborg.