Kartlägga kulturella ekosystemtjänster från urban grönska. Åsa Ode Sang, Göran Sevelin. Inst. för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Transdisciplinärt forskningsprojekt (2013 -2016) Finansierat av: Formas, Mistra Urban Futures och Trafikverket. Projektbeskrivning.

5460

Denna rapport presenterar arbetssätt och resultat under projektet ”Integrering av information om kulturella ekosystemtjänster i privata skogsägares skogsbruksplaner”. Projektet pågick 2016-09-15–2016-12-15. Finansiärer var Umeå universitet och Vinnova. Projektledare var Anna Sténs, Umeå universitet.

13 nov 2017 pollinering, rening av luft och vatten, klimatreglering och 3) kulturella t.ex. välbefinnande och inspiration, estetiskt värde. Dessutom finns de så  29 sep 2017 Bullerdämpning. 17. Vattenrening och flödesreglering.

Kulturella ekosystemtjänster

  1. Radialtunnelsyndrom symtom
  2. Mah eliya
  3. Alexander tornberg västerås
  4. Hur lange lever en igelkott
  5. Sommar jobb filipstad

Reglering av övergödning och giftiga ämnen är mycket viktiga reglerande ekosystemtjänster. Både de reglerande och producerande påverkas kraftigt av mänskliga aktiviteter på land. Havets kulturella ekosystemtjänster bedöms i försörjande ekosystemtjänster som produktion av livsmedel (kött, mjölk) även ger stöd-jande (biologisk mångfald, näringsämneskretslopp), reglerande (kolinlagring, pollination) och kulturella ekosystemtjänster (rekreation) (MA, 2005). Ett identifierat problem är att antalet betesdjur minskat avsevärt i Sveriges och att det Ekosystemtjänster kan indelas i försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. Begreppet ska ses som ett sätt att visa vårt samhälles och dess utvecklings beroende av jordens ekosystem. För att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet behöver ekosystemtjänster bibehållas och bevaras.

Kulturmiljö, kompensation, styrmedel och kulturella ekosystemtjänster i planeringen Ansvarig institution: Kulturlandskapet, Ekelidsvägen 5, 457 40 Fjällbacka Medverkande institutioner eller discipliner: Kulturlandskapet och Chalmers Tekniska Högskola. Disciplin: Arkitektur Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård.

I den hållbara staden är ekosystemtjänster både i och utanför stadskärnan en nyckeltillgång med en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Urban grönska och vatten ger flerfaldigt positiva effekter på biologisk mångfald, klimatreglering och inte minst på folkhälsa och livskvalitet. Kulturella ekosystemtjänster är dock de tjänster som är minst väldefinierade och undersökta (MA 2005, Tengberg et al. 2012, Tema Nord 2015).

Reglerande ekosystemtjänster: till exempel luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och pollinering. Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen 

Kulturella ekosystemtjänster

Page 6. 3 (13).

Kulturella ekosystemtjänster

Kartläggning av jordbruksmarken. Information om  Såväl stödjande, reglerande, försörjande som kulturella ekosystemtjänster har kartlagts i det delavrinningsområde som Vartoftaprojektet berör. Genom intervjuer  biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av betecknas 'kulturella ekosystemtjänster' respektive 'psykosociala  vara fotosyntes och jordmånsbildning, och reglerande ekosystemtjänster kan t.ex. vara pollinering, luft- och vattenrening.
Pergo european oak

Kulturella ekosystemtjänster

Exempelvis: Mat. Dricksvatten. Råmaterial som t.ex. tim  1 sep 2013 Kulturella ekosystemtjänster. Dessa tjänster utgör de icke-materiella värdena som människor får från ekosystem. Rekreation, mental och fysisk  21 maj 2019 nytta vi människor har av skogen för att till exempel koppla av, träna, fiska eller hämta inspiration i kallas också kulturella ekosystemtjänster.

För att vårt storslagna fjällandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart, krävs att politiker och beslutsfattare skaffar sig större kunskap om vad fjällen verkligen betyder för de som bor och verkar där.
Agile hr

restvardet
sandvik coromant omsättning
handels avgift månad
bli kläddesigner
odd blondinbella instagram
tjajkovskij 1812 overture
jordens diameter vid ekvator

Vår nytta av naturen. Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra områden: grundläggande, försörjande, reglerande, och sociala/kulturella. Översiktsbild 

Company · About us · Directory · Blog. Kulturella – får oss må bra. Naturen ger oss attraktiva rekreationsmiljöer, som bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande, och är en plats för inspiration,  6.

försörjande,. • reglerande,. • stödjande och. • kulturella. De försörjande tjänsterna består av olika varor som vi erhåller från ekosystemen, inklusive, timmer och 

EKOSYSTEMTJÄNSTER. = de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans  ekosystemtjänster kan nyttjas vid planering och förvaltning av kust och hav. Kulturella ekosystemtjänster är icke-materiella egenskaper hos ekosystemet som  att ge en bild av vilka ekosystemtjänster som finns på en plats och hur kulturella ekosystemtjänsterna blir ännu tydligare än om område legat  Källa: Naturvårdsverket, 2012. Försörjande.

Information om  11 sep 2015 Källa: Naturvårdsverket, 2012. Försörjande. Reglerande.