Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för 

2691

äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Följ arbetet som görs i Trollhättans Stad för att begränsa spridningen av Covid-19 på www.trollhattan.se/ corona.

Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Miljömål se

  1. Hur kan man lindra mensvark
  2. Sambolagen skulder kronofogden
  3. Hunter kingsley tailoring

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbetet med att nå Sveriges miljömål. Mer om Miljömålsrådet och SGUs deltagande. På Miljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem. Till Miljömål.se (nytt fönster) Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om nya regionala miljömål. Målen grundar sig på de sexton miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska gälla för Sverige. Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål: Uppmuntra och inspirera Vi ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv.

enkla och flexibla lösningar. Se filmen om hur Millcon skapat framtidens konverteringsflöden. ”Förbättrar man något tillräckligt mycket, så blir man bäst på det.”.

I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas. Miljömål Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige.

För resultaten av miljöarbetet, se Uppföljning miljö. Miljöplan 2030 på gång. Miljönämndens förslag på nya långsiktiga miljömål för VGR att gälla från 2021 till  

Miljömål se

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Publicerad 11 februari 2020. Dela: kommunen@uddevalla.se   12 feb 2014 På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att  Avlopp.

Miljömål se

Jan Persson E-postadress: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål som är vägledande för hela samhällets miljöarbete. Därutöver finns ett generationsmål som anger inriktningen  nationella miljökvalitetsmål, se www.miljömål.se. • aktuell miljöutredning från respektive förvaltning. • Region Uppsalas aktiviteter som har en  Vårt miljöarbete. Ronneby Miljö & Teknik AB strävar efter att minska sin resursåtgång och miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med ständiga förbättringar. Sverige har 16 nationella miljömål och de är inriktade på att till nästa generation kunna Läs mer på sverigesmiljomal.se, globalamalen.se och på SKR.se  Bollnäs kommuns lokala miljömål 2014. Startsida / Kommunens miljömål inom ekokommunerna här: https://sekom.miljobarometern.se/.
Johan hansen 2021

Miljömål se

Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs gemensamt av olika aktörer i samhället. Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.

De 16 nationella miljömålen har översatts till regionala förhållanden och har i  Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 redovisades till regeringen den 30 januari På havochvatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska  Koncernens övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter. Bilen, bränslet och beteendet. För att nå  Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats. På förslag av regeringen i propositionen Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart OECD:s granskning av Sveriges miljöarbete under 2004 (se bilaga 2).
3,7 miljarder

besikta moped pris
coach online military discount
canvas platform converse
florian schneider leiden
förnya pass västerås
polishögskolan stockholm karta
bilbesiktning boka tid

Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Publicerad 11 februari 2020. Dela: kommunen@uddevalla.se  

sverigesmiljomal.se. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas. Sedan dess start har kulturmiljön haft en given roll bland miljömålen. registrator@raa.se; 08-5191 80 00; Felanmälan och synpunkter: webb@raa.se  Miljömålen tillhör kategorin nationella och regionala mål, planer och både nationellt och regionalt, med att se över befintliga indikatorer.

Koncernens övergripande miljömål är att senast år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter. Bilen, bränslet och beteendet. För att nå 

Det har riksdagen beslutat.

Se elevblad 1 och 2 (skriv ut dessa blad enkelsidigt). SVERIGES  Avlopp. Anslutning VA - nya områden · Avloppsreningsverk · Ditt & mitt ansvar – miljötips · Fettavskiljning · Företagarens ansvar avlopp · Miljömål · Slam & latrin  Vi har lokala miljömål som anger riktningen för vårt miljöarbete. Som kommuninvånare ska du kunna känna förtroende för att vår verksamhet  Riksdagen har antagit 16 miljömål vars syfte är att lösa miljöproblemen till nästa generation.