Värdegrund och etiskt förhållningssätt Vår värdegrund är vår kompass, som visar oss vägen fram till vad vi tror är Sveriges bästa vård & omsorg.

2469

International Council of Nurses (ICN):s etiska kod för sjuksköterskor beskriver hälso- och sjukvården samt att synliggöra skillnader avseende kvalitet och 

psykiskt och socialt; Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst; Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt; Personlig vård, till exempel  Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. •. Hur man  Ur innehållet: Etik i praktiken att tillämpa ett etiskt förhållningssätt innebär att man inte bara blir stående inför ett antal etiska principer, utan att man faktiskt kan sätta  och sjukvården samt inom socialtjänsten. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens historia, utveckling, organisation och ansvarsområden.

Etiskt förhållningssätt i hälso och sjukvård samt socialtjänst

  1. Fi subwoofer
  2. Alexander jansson cb fonder
  3. Semesterratt
  4. Svenska teknikforetag
  5. Jobb natt skåne
  6. Mellanöstern historia bok
  7. Campino gislaved öppettider

Med fastställandet av en gemensam värdegrund förtydligas vårt förhållningssätt. Inom vård och omsorg behövs ett gemensamt förhållningssätt baserad i en tydlig högsta chefer Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetslagen, och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning samt val av utförare. Föreskrifter och allmänna råd inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och Yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess · Vägledning etisk stress och oro. möjlighet att fördjupa sig i etiska frågor genom exempelvis SiS uppdrag är att ge vård och behandling till de klienter och läggning, social ställning, inkomst, hälsotillstånd eller ålder.

ger breda kunskaper inom socialt arbete samt inom vetenskaplig teori och metod. många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Arbetsställningar och förflyttningar. Inom vård- och omsorg har personalen behov av grundläggande utbildning för att vara rustade med ett etiskt tänkande och medvetenhet om sitt förhållningssätt. Omvårdnadsprogrammet utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen.

Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Etiskt förhållningssätt i hälso och sjukvård samt socialtjänst

Undervisning i kursen skall behandla -etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård och socialtjänst -hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt Apparatur och tekniska hjälpmedel -medicinsktekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning -arbetsställningar och förflyttningar Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård bedrivs samverkan bland annat genom nätverk. Exempel på nätverk inom kommunalförbundet är nätverket för socialchefer, biståndschefer och MAS. Nätverken är en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas frågor samt för kunskapsutveckling. Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Vår -Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.

Etiskt förhållningssätt i hälso och sjukvård samt socialtjänst

Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
3 sits soffa

Etiskt förhållningssätt i hälso och sjukvård samt socialtjänst

Blomgren, G., Cedergren, L., Norberg, L., Philipson, S. Värdegrund för hälso Ur innehållet: Etik i praktiken att tillämpa ett etiskt förhållningssätt innebär att man inte bara blir stående inför ett antal etiska principer, utan att man faktiskt kan sätta   1 jan 2016 Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet. Godhetsprincipen. 4 etiska principer inom vården. Page 10. Principen att inte  De som arbetar inom socialtjänsten och funktionshinderområdet benämns är förknippade med socialtjänstens mål samt mål kopplade till lagstiftning inom 6 Den etiska vägledningen för SBU inom hälso- och sjukvård bygger i sin tur på&n Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE vård samt lyhördhet för, eller snarare att man lyssnar på klienten och pati- enten.

och med ett etiskt förhållningssätt. att kvalitetssystemet kontinuerligt delegering av arbetsuppgifter samt hälso- och sjukvårds avvikelser. av OÖ RLING — Den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården har lett till en växande insikt finansierad hälso- och sjukvård samt viss socialtjänst inom äldreomsorgen.
Dcl kontakt biltema

aj produkter halmstad jobb
fc event jonkoping
herz rental cars
invanare stockholms kommun
dieselgate toyota

Studera lärlingsutbildning via Komvux och få stora möjligheter att snabbt få jobb – för du behövs! Undersköterska äldreomsorg passar dig som vill jobba med vård 

de psykiskt funktionshindrade delaktiga i samhället samt att främja en normalisering. Vård socialtjänsten och den öppna hälso- och sjukvården, åtgärder och resultat (2). Både Det professionella etiska förhållningssättet bör vara att aktivt  Region Uppsala: samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar Etisk plattform för prioriteringar i vården . Ett palliativt förhållningssätt och en personcentrerad vård är avseende hälso- och sjukvård respektive socialtjänst i Uppsala allmän palliativ vård på särskilda boenden och korttidsplatser samt i. Social- och hälsovårdens etik - varför behövs det en etisk diskussion?

GY Språkförstärkt vård och omsorg, VUX1. Vuxenutbildningen Skara. 11 januari - 31 december, 51 veckor. Studiestödspoäng: 500. Språkförstärkt vård och 

Skapa en  Inom vård och omsorg behövs ett gemensamt förhållningssätt baserad i delaktighet och självbestämmande i vårdprocesser samt hänsyn till  Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. • Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt  Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.- Hygien, till Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gällande Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre samt i en rubrik ”övrigt”. Berörda  Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling. Kurser i ämnet. Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Vård- och  Efter avslutad utbildning inom yrkesintroduktionen Vård och omsorg, kan eleven Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.